Zastúpime Vás v rámci revíznych postupov (príprava odpovedí na žiadosti o nápravu, zastupovanie klienta v námietkovom konaní).