Nastavíme elektronickú aukciu, zastúpime Vás v komunikácii s Riadiacimi orgánmi a Sprostredkovateľskými orgánmi.