Komplexné poradenské služby
Komplexné poradenské služby
Spoločnosť ABYS Slovakia, s.r.o.  poskytuje komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, štrukturálnych fondov a rámcových programov.
Dlhoročné skúsenosti
Dlhoročné skúsenosti
Spoločnosť ABYS Slovakia, s.r.o. disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania.

O NÁS

Spoločnosť ABYS Slovakia, s.r.o.  poskytuje komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, štrukturálnych fondov a rámcových programov. Spoločnosť ABYS Slovakia, s.r.o. disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania.
Kontaktujte nás

SLUŽBY

Spoločnosť ABYS Slovakia, s.r.o. poskytuje komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Poradenské služby poskytujeme pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a pre osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Pre našich klientov zabezpečujeme úplnú realizáciu verejného obstarávania od prípravy verejného obstarávania, vyhlásenie verejného obstarávania, vyhodnocovanie predložených ponúk, až po uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom/uchádzačmi. Pri realizácií verejných obstarávaní používame overení systém , ktorý proces verejného obstarávania zjednoduší a zvýši efektívnosť a transparentnosti verejného obstarávania.

 • zanalyzujeme metodiky a usmernenia Riadiacich orgánov a implementujeme ich do nastavenia verejného obstarávania
 • zrealizujeme prípravné trhové konzultácie
 • určíme predpokladanú hodnotu zákazy
 • zadefinujeme správny postup verejného obstarávania
 • pripravíme podmienky účasti
 • pripravíme súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu potrebné na vyhlásenie verejného obstarávania
 • pripravíme oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
 • zastúpime Vás v rámci revíznych postupov (príprava odpovedí na žiadosti o nápravu, zastupovanie klienta v námietkovom konaní)
 • nastavíme elektronickú aukciu
 • zastúpime Vás v komunikácii s Riadiacimi orgánmi a Sprostredkovateľskými orgánmi
 • zastúpime Vás v komunikácii s Úradom pre verejné obstarávanie
 • skontrolujeme súlad Vášho zrealizovaného verejného obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní
konzultacie

REFERENCIE

Kontakt

ABYS Slovakia, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
IČO: 35 875 593
IČ DPH: SK2021797382

Pobočka – Bratislava
Administratívna budova Kovoprojekt
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

Kontakt
Tel.: +421 2 50221209
Mob.: +421905212606
Email: abys@abys.sk